Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Obchodní zákoník (513/1991 Sb.) - § 9 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Obchodní zákoník » § 9

Část první - Obecná ustanovení
Hlava II - Družstvo
Část třetí - Obchodní závazkové vztahy
Oddíl 1 - Způsob plnění
Oddíl 2 - Místo plnění
Oddíl 3 - Doba plnění
Oddíl 3 - Náhrada škody
Díl XI - Promlčení
Díl I - Kupní smlouva
Oddíl 1 - Koupě na zkoušku
Oddíl 2 - Cenová doložka
Díl IX - Smlouva o dílo
Díl XXI - Smlouva o inkasu
Díl XXV - Cestovní šek
Díl XXVI - Slib odškodnění
ČÁST - PŘÍLOHY
ČÁST - POZNÁMKY§ 9

(1) Firmou fyzické osoby musí být vždy její jméno a příjmení (dále jen
"jméno"). Firma fyzické osoby může obsahovat dodatek odlišující osobu
podnikatele nebo druh podnikání vztahující se zpravidla k této osobě
nebo druhu podnikání.

(2) Firmou obchodní společnosti nebo družstva a dalších právnických
osob, které vznikají zápisem do obchodního rejstříku, je název, pod
kterým jsou zapsány v obchodním rejstříku. Firmou právnické osoby,
která se zapisuje do obchodního rejstříku na základě zvláštního
právního předpisu a která vznikla před tímto zápisem, je její název.
Součástí firmy právnických osob je i dodatek označující jejich právní
formu.Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/obchodni-zakonik/51300048