Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Obchodní zákoník (513/1991 Sb.) - § 10 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Obchodní zákoník » § 10

Část první - Obecná ustanovení
Hlava II - Družstvo
Část třetí - Obchodní závazkové vztahy
Oddíl 1 - Způsob plnění
Oddíl 2 - Místo plnění
Oddíl 3 - Doba plnění
Oddíl 3 - Náhrada škody
Díl XI - Promlčení
Díl I - Kupní smlouva
Oddíl 1 - Koupě na zkoušku
Oddíl 2 - Cenová doložka
Díl IX - Smlouva o dílo
Díl XXI - Smlouva o inkasu
Díl XXV - Cestovní šek
Díl XXVI - Slib odškodnění
ČÁST - PŘÍLOHY
ČÁST - POZNÁMKY§ 10

(1) Firma nesmí být zaměnitelná s firmou jiného podnikatele a nesmí
působit klamavě. K odlišení firmy nestačí rozdílný dodatek označující
právní formu. U fyzické osoby postačí zpravidla k odlišení uvedení
jiného místa podnikání. Má-li fyzická osoba stejné jméno s jiným
podnikatelem působícím v témže místě, je povinna doplnit ve firmě údaj
o jménu dostatečně odlišujícím dodatkem ve smyslu § 9 odst. 1.

(2) Podniká-li více osob pod společným jménem bez založení právnické
osoby, jsou tyto osoby povinny splnit závazky vzniklé při tomto
podnikání společně a nerozdílně. Společné jméno není firmou.Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/obchodni-zakonik/51300049