Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Obchodní zákoník (513/1991 Sb.) - § 13 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Obchodní zákoník » § 13

Část první - Obecná ustanovení
Hlava II - Družstvo
Část třetí - Obchodní závazkové vztahy
Oddíl 1 - Způsob plnění
Oddíl 2 - Místo plnění
Oddíl 3 - Doba plnění
Oddíl 3 - Náhrada škody
Díl XI - Promlčení
Díl I - Kupní smlouva
Oddíl 1 - Koupě na zkoušku
Oddíl 2 - Cenová doložka
Díl IX - Smlouva o dílo
Díl XXI - Smlouva o inkasu
Díl XXV - Cestovní šek
Díl XXVI - Slib odškodnění
ČÁST - PŘÍLOHY
ČÁST - POZNÁMKY§ 13

(1) Je-li podnikatelem fyzická osoba, jedná osobně nebo za ni jedná
zástupce. Právnická osoba jedná statutárním orgánem nebo za ni jedná
zástupce.

(2) Ustanovení tohoto zákona o jednotlivých obchodních společnostech a
družstvu určují statutární orgán, jehož jednání je jednáním
podnikatele.

(3) Vedoucí organizační složky podniku (§ 7 odst. 1 a 2), který je
zapsán do obchodního rejstříku, je zmocněn za podnikatele činit veškeré
právní úkony týkající se této složky.

(4) Je-li podnikatelem právnická osoba, je vázána vůči třetím osobám
jednáním uskutečněným jejím statutárním orgánem nebo likvidátorem, i
když překročil rozsah jejího předmětu podnikání, ledaže jde o jednání,
které překračuje působnost, kterou tomuto orgánu svěřuje nebo dovoluje
svěřit zákon.

(5) Omezení jednatelského oprávnění statutárního orgánu právnické osoby
vyplývající ze stanov, společenské smlouvy či jiného obdobného
dokumentu nebo z rozhodnutí orgánů právnické osoby není možno
uplatňovat vůči třetím osobám, i když byla zveřejněna.Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/obchodni-zakonik/51300052