Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Obchodní zákoník (513/1991 Sb.) - § 38 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Obchodní zákoník » § 38

Část první - Obecná ustanovení
Hlava II - Družstvo
Část třetí - Obchodní závazkové vztahy
Oddíl 1 - Způsob plnění
Oddíl 2 - Místo plnění
Oddíl 3 - Doba plnění
Oddíl 3 - Náhrada škody
Díl XI - Promlčení
Díl I - Kupní smlouva
Oddíl 1 - Koupě na zkoušku
Oddíl 2 - Cenová doložka
Díl IX - Smlouva o dílo
Díl XXI - Smlouva o inkasu
Díl XXV - Cestovní šek
Díl XXVI - Slib odškodnění
ČÁST - PŘÍLOHY
ČÁST - POZNÁMKY§ 38

(1) Při fúzi právnických osob (dále jen "zápis fúze") se do obchodního
rejstříku u každé zanikající právnické osoby zapíše údaj o tom, že
zanikla sloučením nebo splynutím s uvedením firmy, sídla a
identifikačního čísla nástupnické právnické osoby, popřípadě všech
ostatních zanikajících právnických osob. Při zápisu přeshraniční fúze
se zapíše i údaj o zápisu zahraniční nástupnické právnické osoby do
zahraničního obchodního rejstříku včetně čísla tohoto zápisu.

(2) U nástupnické právnické osoby se zapíší:

a) při sloučení údaj o tom, že došlo ke sloučení, že na ni přešlo jmění
zanikající právnické osoby (osob), firma, sídlo a identifikační číslo
zanikající právnické osoby (osob), a případné změny dosud zapsaných
údajů o nástupnické právnické osobě,

b) při splynutí, kromě údajů zapisovaných při vzniku právnické osoby,
údaj o tom, že vznikla splynutím, že na ni přešlo jmění zanikajících
právnických osob, firma, sídlo a identifikační číslo zanikajících
právnických osob.

(3) Identifikační číslo u zahraniční právnické osoby se zapisuje pouze
v případě, že jí bylo přiděleno.Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/obchodni-zakonik/51300087