Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Obchodní zákoník (513/1991 Sb.) - § 38d 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Obchodní zákoník » § 38d

Část první - Obecná ustanovení
Hlava II - Družstvo
Část třetí - Obchodní závazkové vztahy
Oddíl 1 - Způsob plnění
Oddíl 2 - Místo plnění
Oddíl 3 - Doba plnění
Oddíl 3 - Náhrada škody
Díl XI - Promlčení
Díl I - Kupní smlouva
Oddíl 1 - Koupě na zkoušku
Oddíl 2 - Cenová doložka
Díl IX - Smlouva o dílo
Díl XXI - Smlouva o inkasu
Díl XXV - Cestovní šek
Díl XXVI - Slib odškodnění
ČÁST - PŘÍLOHY
ČÁST - POZNÁMKY§ 38d

(1) Návrh na zápis fúze nebo zápis rozdělení podávají všechny
zanikající nebo rozdělované a nástupnické právnické osoby společně,
popřípadě všechny osoby, jež jsou statutárními orgány nástupnických
osob nebo jeho členy.

(2) Návrh na zápis převodu jmění podávají společně zanikající právnická
osoba a společník, na něhož se jmění převádí. Návrh na zápis změny
právní formy podává právnická osoba, jejíž právní forma se mění.Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/obchodni-zakonik/51300091