Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Obchodní zákoník (513/1991 Sb.) - § 38e 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Obchodní zákoník » § 38e

Část první - Obecná ustanovení
Hlava II - Družstvo
Část třetí - Obchodní závazkové vztahy
Oddíl 1 - Způsob plnění
Oddíl 2 - Místo plnění
Oddíl 3 - Doba plnění
Oddíl 3 - Náhrada škody
Díl XI - Promlčení
Díl I - Kupní smlouva
Oddíl 1 - Koupě na zkoušku
Oddíl 2 - Cenová doložka
Díl IX - Smlouva o dílo
Díl XXI - Smlouva o inkasu
Díl XXV - Cestovní šek
Díl XXVI - Slib odškodnění
ČÁST - PŘÍLOHY
ČÁST - POZNÁMKY§ 38e

(1) Jestliže mají zanikající, rozdělované i nástupnické osoby sídla v
obvodech různých rejstříkových soudů, podává se návrh u kteréhokoliv z
nich.

(2) Rejstříkový soud provede zápis skutečností k témuž dni. Jestliže
soud rozhodl o zápisu usnesením, pak ostatní rejstříkové soudy, v
jejichž obvodech mají zúčastněné právnické osoby sídla, provedou do
obchodního rejstříku příslušné zápisy až po právní moci rozhodnutí o
povolení zápisu.

(3) Zápis fúze, převodu jmění nebo rozdělení povolí rejstříkový soud u
zanikající, rozdělované i nástupnické právnické osoby pouze k témuž
dni. Zápis přeshraniční fúze do obchodního rejstříku, jestliže je
nástupnickou společností česká obchodní společnost nebo nástupnickým
družstvem české družstvo, povolí rejstříkový soud pro všechny české i
zahraniční zúčastněné právnické osoby pouze k témuž dni, jestliže má
mít nástupnická právnická osoba své sídlo na území České republiky.Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/obchodni-zakonik/51300092