Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Obchodní zákoník (513/1991 Sb.) - § 51 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Obchodní zákoník » § 51

Část první - Obecná ustanovení
Hlava II - Družstvo
Část třetí - Obchodní závazkové vztahy
Oddíl 1 - Způsob plnění
Oddíl 2 - Místo plnění
Oddíl 3 - Doba plnění
Oddíl 3 - Náhrada škody
Díl XI - Promlčení
Díl I - Kupní smlouva
Oddíl 1 - Koupě na zkoušku
Oddíl 2 - Cenová doložka
Díl IX - Smlouva o dílo
Díl XXI - Smlouva o inkasu
Díl XXV - Cestovní šek
Díl XXVI - Slib odškodnění
ČÁST - PŘÍLOHY
ČÁST - POZNÁMKY§ 51

Porušení obchodního tajemství

Porušováním obchodního tajemství je jednání, jímž jednající jiné osobě
neoprávněně sdělí, zpřístupní, pro sebe nebo pro jiného využije
obchodní tajemství (§ 17), které může být využito v soutěži a o němž se
dověděl:

a) tím, že mu tajemství bylo svěřeno nebo jinak se stalo přístupným
(např. z technických předloh, návodů, výkresů, modelů, vzorů) na
základě jeho pracovního vztahu k soutěžiteli nebo na základě jiného
vztahu k němu, popřípadě v rámci výkonu funkce, k níž byl soudem nebo
jiným orgánem povolán,

b) vlastním nebo cizím jednáním příčícím se zákonu.Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/obchodni-zakonik/51300116