Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Obchodní zákoník (513/1991 Sb.) - § 52 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Obchodní zákoník » § 52

Část první - Obecná ustanovení
Hlava II - Družstvo
Část třetí - Obchodní závazkové vztahy
Oddíl 1 - Způsob plnění
Oddíl 2 - Místo plnění
Oddíl 3 - Doba plnění
Oddíl 3 - Náhrada škody
Díl XI - Promlčení
Díl I - Kupní smlouva
Oddíl 1 - Koupě na zkoušku
Oddíl 2 - Cenová doložka
Díl IX - Smlouva o dílo
Díl XXI - Smlouva o inkasu
Díl XXV - Cestovní šek
Díl XXVI - Slib odškodnění
ČÁST - PŘÍLOHY
ČÁST - POZNÁMKY§ 52

Ohrožování zdraví a životního prostředí

Ohrožováním zdraví a životního prostředí je jednání, jímž soutěžitel
zkresluje podmínky hospodářské soutěže tím, že provozuje výrobu, uvádí
na trh výrobky nebo provádí výkony ohrožující zájmy ochrany zdraví
anebo životního prostředí chráněné zákonem, aby tak získal pro sebe
nebo pro jiného prospěch na úkor jiných soutěžitelů nebo spotřebitelů.Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/obchodni-zakonik/51300117