Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Obchodní zákoník (513/1991 Sb.) - § 57 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Obchodní zákoník » § 57

Část první - Obecná ustanovení
Hlava II - Družstvo
Část třetí - Obchodní závazkové vztahy
Oddíl 1 - Způsob plnění
Oddíl 2 - Místo plnění
Oddíl 3 - Doba plnění
Oddíl 3 - Náhrada škody
Díl XI - Promlčení
Díl I - Kupní smlouva
Oddíl 1 - Koupě na zkoušku
Oddíl 2 - Cenová doložka
Díl IX - Smlouva o dílo
Díl XXI - Smlouva o inkasu
Díl XXV - Cestovní šek
Díl XXVI - Slib odškodnění
ČÁST - PŘÍLOHY
ČÁST - POZNÁMKY§ 57

Založení společnosti

(1) Nevyplývá-li z jiných ustanovení tohoto zákona něco jiného, zakládá
se společnost společenskou smlouvou podepsanou všemi zakladateli.
Pravost podpisů zakladatelů musí být úředně ověřena. Společenská
smlouva společnosti s ručením omezeným a zakladatelská smlouva akciové
společnosti musí mít formu notářského zápisu.

(2) Uzavírá-li společenskou smlouvu zmocněnec na základě plné moci,
musí být na ní podpis zmocnitele úředně ověřen. Plná moc se přiloží k
společenské smlouvě.

(3) Připouští-li tento zákon, aby společnost založil jediný zakladatel,
nahrazuje společenskou smlouvu zakladatelská listina vyhotovená ve
formě notářského zápisu. Zakladatelská listina musí obsahovat stejné
podstatné části jako společenská (zakladatelská) smlouva.Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/obchodni-zakonik/51300130