Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Obchodní zákoník (513/1991 Sb.) - § 58 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Obchodní zákoník » § 58

Část první - Obecná ustanovení
Hlava II - Družstvo
Část třetí - Obchodní závazkové vztahy
Oddíl 1 - Způsob plnění
Oddíl 2 - Místo plnění
Oddíl 3 - Doba plnění
Oddíl 3 - Náhrada škody
Díl XI - Promlčení
Díl I - Kupní smlouva
Oddíl 1 - Koupě na zkoušku
Oddíl 2 - Cenová doložka
Díl IX - Smlouva o dílo
Díl XXI - Smlouva o inkasu
Díl XXV - Cestovní šek
Díl XXVI - Slib odškodnění
ČÁST - PŘÍLOHY
ČÁST - POZNÁMKY§ 58

Základní kapitál

(1) Základní kapitál společnosti je peněžní vyjádření souhrnu
peněžitých i nepeněžitých vkladů všech společníků do základního
kapitálu společnosti (dále jen "vklad"). Musí být vyjádřen v jednotkách
české měny. Společník se účastní na základním kapitálu vkladem.
Základní kapitál je součástí vlastního kapitálu.

(2) Základní kapitál se vytváří povinně v komanditní společnosti, ve
společnosti s ručením omezeným a v akciové společnosti. Jeho výše se
zapisuje do obchodního rejstříku, pokud tak stanoví zákon.Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/obchodni-zakonik/51300131