Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Obchodní zákoník (513/1991 Sb.) - § 63 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Obchodní zákoník » § 63

Část první - Obecná ustanovení
Hlava II - Družstvo
Část třetí - Obchodní závazkové vztahy
Oddíl 1 - Způsob plnění
Oddíl 2 - Místo plnění
Oddíl 3 - Doba plnění
Oddíl 3 - Náhrada škody
Díl XI - Promlčení
Díl I - Kupní smlouva
Oddíl 1 - Koupě na zkoušku
Oddíl 2 - Cenová doložka
Díl IX - Smlouva o dílo
Díl XXI - Smlouva o inkasu
Díl XXV - Cestovní šek
Díl XXVI - Slib odškodnění
ČÁST - PŘÍLOHY
ČÁST - POZNÁMKY§ 63

Právní úkony týkající se založení, vzniku, změny, zrušení nebo zániku
společnosti musí mít písemnou formu s úředně ověřenými podpisy; zákon
stanoví, pro které úkony se vyžaduje forma notářského zápisu. Pokud
stanoví zákon formu notářského zápisu pro právní úkon, kterým se
zakládá společnost, vyžaduje se forma notářského zápisu i pro změny
jeho obsahu.Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/obchodni-zakonik/51300136