Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Obchodní zákoník (513/1991 Sb.) - § 65 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Obchodní zákoník » § 65

Část první - Obecná ustanovení
Hlava II - Družstvo
Část třetí - Obchodní závazkové vztahy
Oddíl 1 - Způsob plnění
Oddíl 2 - Místo plnění
Oddíl 3 - Doba plnění
Oddíl 3 - Náhrada škody
Díl XI - Promlčení
Díl I - Kupní smlouva
Oddíl 1 - Koupě na zkoušku
Oddíl 2 - Cenová doložka
Díl IX - Smlouva o dílo
Díl XXI - Smlouva o inkasu
Díl XXV - Cestovní šek
Díl XXVI - Slib odškodnění
ČÁST - PŘÍLOHY
ČÁST - POZNÁMKY§ 65

Zákaz konkurence

(1) Ustanovení o jednotlivých společnostech určují, které osoby a v
jakém rozsahu podléhají zákazu konkurenčního jednání.

(2) Společnost je oprávněna požadovat, aby osoba, která tento zákaz
porušila, vydala prospěch z obchodu, při kterém porušila zákaz
konkurence, anebo převedla tomu odpovídající práva na společnost. Tím
není dotčeno právo na náhradu škody.

(3) Práva společnosti podle odstavce 2 zanikají, nebyla-li uplatněna u
odpovědné osoby do tří měsíců ode dne, kdy se společnost o této
skutečnosti dověděla, nejpozději však uplynutím jednoho roku od jejich
vzniku. Tím není dotčeno právo na náhradu škody.Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/obchodni-zakonik/51300138