Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Obchodní zákoník (513/1991 Sb.) - § 65a 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Obchodní zákoník » § 65a

Část první - Obecná ustanovení
Hlava II - Družstvo
Část třetí - Obchodní závazkové vztahy
Oddíl 1 - Způsob plnění
Oddíl 2 - Místo plnění
Oddíl 3 - Doba plnění
Oddíl 3 - Náhrada škody
Díl XI - Promlčení
Díl I - Kupní smlouva
Oddíl 1 - Koupě na zkoušku
Oddíl 2 - Cenová doložka
Díl IX - Smlouva o dílo
Díl XXI - Smlouva o inkasu
Díl XXV - Cestovní šek
Díl XXVI - Slib odškodnění
ČÁST - PŘÍLOHY
ČÁST - POZNÁMKY§ 65a

(1) Jsou-li v účetnictví společnosti v aktivech vykazovány zřizovací
výdaje jako dlouhodobý majetek, musí být tento majetek účetně odepsán
nejpozději v průběhu pěti let od vzniku společnosti.

(2) Dokud není majetek uvedený v odstavci 1 zcela účetně odepsán, je
jakékoliv vyplácení podílů na zisku zakázáno, ledaže disponibilní
zdroje, z nichž lze jinak vyplácet podíly na zisku, a nerozdělený zisk
minulých období jsou nejméně rovny neodepsané části zřizovacích výdajů.Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/obchodni-zakonik/51300139