Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Obchodní zákoník (513/1991 Sb.) - § 66c 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Obchodní zákoník » § 66c

Část první - Obecná ustanovení
Hlava II - Družstvo
Část třetí - Obchodní závazkové vztahy
Oddíl 1 - Způsob plnění
Oddíl 2 - Místo plnění
Oddíl 3 - Doba plnění
Oddíl 3 - Náhrada škody
Díl XI - Promlčení
Díl I - Kupní smlouva
Oddíl 1 - Koupě na zkoušku
Oddíl 2 - Cenová doložka
Díl IX - Smlouva o dílo
Díl XXI - Smlouva o inkasu
Díl XXV - Cestovní šek
Díl XXVI - Slib odškodnění
ČÁST - PŘÍLOHY
ČÁST - POZNÁMKY§ 66c

Každý, kdo pomocí svého vlivu ve společnosti úmyslně přiměje osobu,
která je statutárním orgánem nebo jeho členem, členem dozorčího orgánu,
prokuristou nebo jiným zmocněncem společnosti, jednat ke škodě
společnosti nebo společníků, ručí za splnění povinnosti k náhradě
škody, jež vznikla v souvislosti s takovým jednáním.Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/obchodni-zakonik/51300143