Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Obchodní zákoník (513/1991 Sb.) - § 70 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Obchodní zákoník » § 70

Část první - Obecná ustanovení
Hlava II - Družstvo
Část třetí - Obchodní závazkové vztahy
Oddíl 1 - Způsob plnění
Oddíl 2 - Místo plnění
Oddíl 3 - Doba plnění
Oddíl 3 - Náhrada škody
Díl XI - Promlčení
Díl I - Kupní smlouva
Oddíl 1 - Koupě na zkoušku
Oddíl 2 - Cenová doložka
Díl IX - Smlouva o dílo
Díl XXI - Smlouva o inkasu
Díl XXV - Cestovní šek
Díl XXVI - Slib odškodnění
ČÁST - PŘÍLOHY
ČÁST - POZNÁMKY§ 70

(1) Je-li společnost zrušena s likvidací nebo zbude-li po zrušení
společnosti z důvodů uvedených v § 68 odst. 3 písm. f) majetek, provede
se likvidace podle tohoto zákona, pokud ze zvláštního právního předpisu
nevyplývá jiný způsob vypořádání jejího jmění.

(2) Společnost vstupuje do likvidace ke dni, k němuž je zrušena, pokud
zákon nestanoví jinak. Vstup společnosti do likvidace se zapisuje do
obchodního rejstříku. Po dobu likvidace se užívá firma společnosti s
dovětkem "v likvidaci".

(3) Jmenováním likvidátora na něj přechází v rámci § 72 působnost
statutárního orgánu jednat jménem společnosti. Je-li jmenováno více
likvidátorů a z jmenování nevyplývá nic jiného, má tuto působnost každý
likvidátor.Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/obchodni-zakonik/51300157