Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Obchodní zákoník (513/1991 Sb.) - § 72 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Obchodní zákoník » § 72

Část první - Obecná ustanovení
Hlava II - Družstvo
Část třetí - Obchodní závazkové vztahy
Oddíl 1 - Způsob plnění
Oddíl 2 - Místo plnění
Oddíl 3 - Doba plnění
Oddíl 3 - Náhrada škody
Díl XI - Promlčení
Díl I - Kupní smlouva
Oddíl 1 - Koupě na zkoušku
Oddíl 2 - Cenová doložka
Díl IX - Smlouva o dílo
Díl XXI - Smlouva o inkasu
Díl XXV - Cestovní šek
Díl XXVI - Slib odškodnění
ČÁST - PŘÍLOHY
ČÁST - POZNÁMKY§ 72

(1) Likvidátor činí jménem společnosti jen úkony směřující k likvidaci
společnosti. Při výkonu této působnosti plní závazky společnosti,
uplatňuje pohledávky a přijímá plnění, zastupuje společnost před soudy
a jinými orgány, uzavírá smíry a dohody o změně a zániku práv a závazků
a vykonává práva společnosti. Nové smlouvy může uzavírat jen v
souvislosti s ukončením nevyřízených obchodů, nebo je-li to potřebné k
zachování hodnoty majetku společnosti nebo k jeho využití, nejedná-li
se o pokračování v provozu podniku. Likvidátor je oprávněn jednat
jménem společnosti též ve věcech zápisu do obchodního rejstříku.

(2) Zjistí-li likvidátor předlužení likvidované společnosti, podá bez
zbytečného odkladu insolvenční návrh. To neplatí, pokud došlo ke
zrušení společnosti podle § 68 odst. 3 písm. f).Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/obchodni-zakonik/51300159