Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Obchodní zákoník (513/1991 Sb.) - § 74 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Obchodní zákoník » § 74

Část první - Obecná ustanovení
Hlava II - Družstvo
Část třetí - Obchodní závazkové vztahy
Oddíl 1 - Způsob plnění
Oddíl 2 - Místo plnění
Oddíl 3 - Doba plnění
Oddíl 3 - Náhrada škody
Díl XI - Promlčení
Díl I - Kupní smlouva
Oddíl 1 - Koupě na zkoušku
Oddíl 2 - Cenová doložka
Díl IX - Smlouva o dílo
Díl XXI - Smlouva o inkasu
Díl XXV - Cestovní šek
Díl XXVI - Slib odškodnění
ČÁST - PŘÍLOHY
ČÁST - POZNÁMKY§ 74

(1) Likvidátor sestaví ke dni vstupu společnosti do likvidace
zahajovací likvidační účetní rozvahu a soupis jmění. Účetní závěrku
předcházející dni vstupu do likvidace sestavuje statutární orgán.
Nesestaví-li statutární orgán tuto účetní závěrku bez zbytečného
odkladu po vstupu společnosti do likvidace, přechází tato povinnost na
likvidátora.

(2) Likvidátor je povinen zaslat soupis jmění každému společníku a
věřiteli společnosti, kteří o to požádají.

(3) V průběhu likvidace uspokojí likvidátor přednostně mzdové nároky
zaměstnanců společnosti, není-li povinen podat insolvenční návrh.Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/obchodni-zakonik/51300161