Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Obchodní zákoník (513/1991 Sb.) - § 75a 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Obchodní zákoník » § 75a

Část první - Obecná ustanovení
Hlava II - Družstvo
Část třetí - Obchodní závazkové vztahy
Oddíl 1 - Způsob plnění
Oddíl 2 - Místo plnění
Oddíl 3 - Doba plnění
Oddíl 3 - Náhrada škody
Díl XI - Promlčení
Díl I - Kupní smlouva
Oddíl 1 - Koupě na zkoušku
Oddíl 2 - Cenová doložka
Díl IX - Smlouva o dílo
Díl XXI - Smlouva o inkasu
Díl XXV - Cestovní šek
Díl XXVI - Slib odškodnění
ČÁST - PŘÍLOHY
ČÁST - POZNÁMKY§ 75a

(1) Likvidace končí rozdělením likvidačního zůstatku nebo použitím
prostředků z výtěžku z prodeje majetku k uspokojení věřitelů anebo
převzetím majetku věřiteli k úhradě jejich pohledávek anebo odmítnutím
věřitelů převzít majetek k úhradě dluhů podle § 75 odst. 5. Po
rozdělení likvidačního zůstatku sestaví likvidátor seznam společníků,
kterým vyplatil podíl na likvidačním zůstatku.

(2) Do 30 dnů po skončení likvidace podá likvidátor návrh na výmaz
společnosti z obchodního rejstříku. K návrhu na výmaz společnosti z
obchodního rejstříku přiloží likvidátor potvrzení územně příslušného
státního oblastního archivu, že s ním bylo projednáno zabezpečení
archivu a dokumentů zanikající společnosti.Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/obchodni-zakonik/51300163