Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Obchodní zákoník (513/1991 Sb.) - § 75b 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Obchodní zákoník » § 75b

Část první - Obecná ustanovení
Hlava II - Družstvo
Část třetí - Obchodní závazkové vztahy
Oddíl 1 - Způsob plnění
Oddíl 2 - Místo plnění
Oddíl 3 - Doba plnění
Oddíl 3 - Náhrada škody
Díl XI - Promlčení
Díl I - Kupní smlouva
Oddíl 1 - Koupě na zkoušku
Oddíl 2 - Cenová doložka
Díl IX - Smlouva o dílo
Díl XXI - Smlouva o inkasu
Díl XXV - Cestovní šek
Díl XXVI - Slib odškodnění
ČÁST - PŘÍLOHY
ČÁST - POZNÁMKY§ 75b

(1) Jestliže se po skončení likvidace společnosti zjistí dosud neznámý
majetek nebo se objeví potřeba jiných nezbytných opatření souvisejících
s likvidací, rozhodne soud na návrh státního orgánu, společníka,
věřitele nebo dlužníka o obnovení likvidace společnosti a jmenuje
likvidátora. Po právní moci rozhodnutí zapíše rejstříkový soud do
obchodního rejstříku, že došlo k obnovení likvidace společnosti, a
osobu likvidátora.

(2) Jestliže se zjistí dosud neznámý majetek po výmazu společnosti z
obchodního rejstříku, rozhodne soud na návrh státního orgánu,
společníka, věřitele nebo dlužníka o zrušení zápisu o jejím výmazu a o
obnovení likvidace společnosti nebo o jejím vstupu do likvidace a
jmenuje likvidátora. Po právní moci rozhodnutí zapíše rejstříkový soud
do obchodního rejstříku, že došlo k obnovení společnosti, že společnost
je v likvidaci, a osobu likvidátora.

(3) Ke dni zápisu do obchodního rejstříku podle odstavce 1 nebo 2
sestaví likvidátor zahajovací rozvahu. Ustanovení § 68 odst. 8 se
nepoužije.Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/obchodni-zakonik/51300164