Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Obchodní zákoník (513/1991 Sb.) - § 79 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Obchodní zákoník » § 79

Část první - Obecná ustanovení
Hlava II - Družstvo
Část třetí - Obchodní závazkové vztahy
Oddíl 1 - Způsob plnění
Oddíl 2 - Místo plnění
Oddíl 3 - Doba plnění
Oddíl 3 - Náhrada škody
Díl XI - Promlčení
Díl I - Kupní smlouva
Oddíl 1 - Koupě na zkoušku
Oddíl 2 - Cenová doložka
Díl IX - Smlouva o dílo
Díl XXI - Smlouva o inkasu
Díl XXV - Cestovní šek
Díl XXVI - Slib odškodnění
ČÁST - PŘÍLOHY
ČÁST - POZNÁMKY§ 79

(1) Práva a povinnosti společníků se řídí společenskou smlouvou. K její
změně je třeba souhlasu všech společníků, nestanoví-li tento zákon
jinak. Společenská smlouva může určit, že k její změně postačuje
souhlas většiny společníků.

(2) K rozhodnutí o ostatních záležitostech je zapotřebí souhlasu všech
společníků, nestanoví-li společenská smlouva nebo zákon, že postačí
souhlas většiny společníků.

(3) Pokud je podle společenské smlouvy k rozhodnutí podle odstavců 1 a
2 dostačující souhlas většiny společníků, má každý ze společníků jeden
hlas. Společenská smlouva může stanovit jiný počet hlasů.Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/obchodni-zakonik/51300174