Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Obchodní zákoník (513/1991 Sb.) - § 80 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Obchodní zákoník » § 80

Část první - Obecná ustanovení
Hlava II - Družstvo
Část třetí - Obchodní závazkové vztahy
Oddíl 1 - Způsob plnění
Oddíl 2 - Místo plnění
Oddíl 3 - Doba plnění
Oddíl 3 - Náhrada škody
Díl XI - Promlčení
Díl I - Kupní smlouva
Oddíl 1 - Koupě na zkoušku
Oddíl 2 - Cenová doložka
Díl IX - Smlouva o dílo
Díl XXI - Smlouva o inkasu
Díl XXV - Cestovní šek
Díl XXVI - Slib odškodnění
ČÁST - PŘÍLOHY
ČÁST - POZNÁMKY§ 80

(1) Společník je povinen splatit svůj vklad ve lhůtě stanovené ve
společenské smlouvě, jinak bez zbytečného odkladu po vzniku
společnosti, popřípadě po vzniku své účasti ve společnosti.

(2) Při prodlení se splácením peněžitého vkladu je společník povinen
platit úrok z prodlení ve výši 20 % z dlužné částky, nestanoví-li
společenská smlouva jinak.

(3) Společník může vložit do společnosti i více vkladů. Tyto vklady se
pro účely výpočtu podílu sčítají.Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/obchodni-zakonik/51300176