Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Obchodní zákoník (513/1991 Sb.) - § 82a 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Obchodní zákoník » § 82a

Část první - Obecná ustanovení
Hlava II - Družstvo
Část třetí - Obchodní závazkové vztahy
Oddíl 1 - Způsob plnění
Oddíl 2 - Místo plnění
Oddíl 3 - Doba plnění
Oddíl 3 - Náhrada škody
Díl XI - Promlčení
Díl I - Kupní smlouva
Oddíl 1 - Koupě na zkoušku
Oddíl 2 - Cenová doložka
Díl IX - Smlouva o dílo
Díl XXI - Smlouva o inkasu
Díl XXV - Cestovní šek
Díl XXVI - Slib odškodnění
ČÁST - PŘÍLOHY
ČÁST - POZNÁMKY§ 82a

Každý společník je oprávněn podat jménem společnosti žalobu o náhradu
škody proti společníkovi, který odpovídá společnosti za škodu, a žalobu
o splacení vkladu proti společníkovi, který je se splacením vkladu v
prodlení, a v tomto řízení ji zastupovat. To neplatí, jestliže již
jménem společnosti vymáhá náhradu škody nebo splacení vkladu statutární
orgán společnosti. Jiná osoba než společník, který podal žalobu, nebo
osoba jím zmocněná nemůže v řízení činit úkony za společnost nebo jejím
jménem.Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/obchodni-zakonik/51300179