Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Obchodní zákoník (513/1991 Sb.) - § 85 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Obchodní zákoník » § 85

Část první - Obecná ustanovení
Hlava II - Družstvo
Část třetí - Obchodní závazkové vztahy
Oddíl 1 - Způsob plnění
Oddíl 2 - Místo plnění
Oddíl 3 - Doba plnění
Oddíl 3 - Náhrada škody
Díl XI - Promlčení
Díl I - Kupní smlouva
Oddíl 1 - Koupě na zkoušku
Oddíl 2 - Cenová doložka
Díl IX - Smlouva o dílo
Díl XXI - Smlouva o inkasu
Díl XXV - Cestovní šek
Díl XXVI - Slib odškodnění
ČÁST - PŘÍLOHY
ČÁST - POZNÁMKY§ 85

(1) Statutárním orgánem veřejné obchodní společnosti jsou všichni
společníci. Společenská smlouva může stanovit, že statutárním orgánem
jsou pouze někteří společníci nebo jeden společník.

(2) Je-li statutárním orgánem více společníků, je oprávněn jednat
jménem společnosti každý z nich samostatně, nestanoví-li společenská
smlouva jinak. Omezit jednatelské oprávnění statutárního orgánu může
jen společenská smlouva. Takové omezení je však vůči třetím osobám
neúčinné.

(3) Společník může z funkce statutárního orgánu odstoupit, je však
povinen vykonat všechna opatření, která nesnesou odkladu. Odstoupení
musí být doručeno společnosti a všem společníkům. Odstoupení je účinné
uplynutím jednoho měsíce ode dne, kdy bylo doručeno společnosti.
Jestliže takto odstoupil společník, který byl jediným statutárním
orgánem společnosti, jsou ode dne účinnosti odstoupení statutárním
orgánem všichni ostatní společníci.

Ručení společníkaAdresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/obchodni-zakonik/51300182