Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Obchodní zákoník (513/1991 Sb.) - § 90 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Obchodní zákoník » § 90

Část první - Obecná ustanovení
Hlava II - Družstvo
Část třetí - Obchodní závazkové vztahy
Oddíl 1 - Způsob plnění
Oddíl 2 - Místo plnění
Oddíl 3 - Doba plnění
Oddíl 3 - Náhrada škody
Díl XI - Promlčení
Díl I - Kupní smlouva
Oddíl 1 - Koupě na zkoušku
Oddíl 2 - Cenová doložka
Díl IX - Smlouva o dílo
Díl XXI - Smlouva o inkasu
Díl XXV - Cestovní šek
Díl XXVI - Slib odškodnění
ČÁST - PŘÍLOHY
ČÁST - POZNÁMKY§ 90

(1) Společník může navrhnout, aby soud společnost zrušil, jsou-li pro
to důležité důvody, zejména porušuje-li jiný společník závažným
způsobem svoje povinnosti nebo není-li možné dosáhnout účelu, pro který
byla společnost založena.

(2) Společnost se může domáhat u soudu vyloučení společníka, který
porušuje závažným způsobem své povinnosti, ačkoliv byl k jejich plnění
vyzván a na možnost vyloučení byl písemně upozorněn. S podáním tohoto
návrhu musí souhlasit společníci, kteří mají alespoň poloviční podíl na
společnosti.Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/obchodni-zakonik/51300187