Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Obchodní zákoník (513/1991 Sb.) - § 100 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Obchodní zákoník » § 100

Část první - Obecná ustanovení
Hlava II - Družstvo
Část třetí - Obchodní závazkové vztahy
Oddíl 1 - Způsob plnění
Oddíl 2 - Místo plnění
Oddíl 3 - Doba plnění
Oddíl 3 - Náhrada škody
Díl XI - Promlčení
Díl I - Kupní smlouva
Oddíl 1 - Koupě na zkoušku
Oddíl 2 - Cenová doložka
Díl IX - Smlouva o dílo
Díl XXI - Smlouva o inkasu
Díl XXV - Cestovní šek
Díl XXVI - Slib odškodnění
ČÁST - PŘÍLOHY
ČÁST - POZNÁMKY§ 100

(1) Rozdělení zisku na část připadající společnosti a část připadající
komplementářům se určí poměrem stanoveným ve společenské smlouvě, jinak
se zisk mezi ně dělí na polovinu. Nevyplývá-li ze společenské smlouvy
něco jiného, část zisku, která připadla společnosti, se po zdanění
rozdělí mezi komanditisty v poměru stanoveném ve společenské smlouvě,
jinak v poměru splacených vkladů.

(2) Nevyplývá-li ze společenské smlouvy něco jiného, rozdělí si
komplementáři část zisku na ně připadající rovným dílem a komanditisté
podle výše splacených vkladů.

(3) Ztrátu zjištěnou účetní závěrkou nesou komplementáři rovným dílem,
nestanoví-li společenská smlouva jinak. Komanditisté jsou povinni
podílet se na úhradě ztráty, stanoví-li tak společenská smlouva. Na
úhradu ztráty nejsou komanditisté povinni vracet podíly na zisku, které
již byly společností vyplaceny.Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/obchodni-zakonik/51300209