Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Obchodní zákoník (513/1991 Sb.) - § 105 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Obchodní zákoník » § 105

Část první - Obecná ustanovení
Hlava II - Družstvo
Část třetí - Obchodní závazkové vztahy
Oddíl 1 - Způsob plnění
Oddíl 2 - Místo plnění
Oddíl 3 - Doba plnění
Oddíl 3 - Náhrada škody
Díl XI - Promlčení
Díl I - Kupní smlouva
Oddíl 1 - Koupě na zkoušku
Oddíl 2 - Cenová doložka
Díl IX - Smlouva o dílo
Díl XXI - Smlouva o inkasu
Díl XXV - Cestovní šek
Díl XXVI - Slib odškodnění
ČÁST - PŘÍLOHY
ČÁST - POZNÁMKY§ 105

(1) Společností s ručením omezeným je společnost, jejíž základní
kapitál je tvořen vklady společníků a jejíž společníci ručí za závazky
společnosti, dokud nebylo zapsáno splacení vkladů do obchodního
rejstříku (§ 106 odst. 2).

(2) Společnost s ručením omezeným může být založena jednou osobou.
Společnost s ručením omezeným s jediným společníkem nemůže být jediným
zakladatelem nebo jediným společníkem jiné společnosti s ručením
omezeným. Jedna fyzická osoba může být jediným společníkem nejvýše tří
společností s ručením omezeným.

(3) Společnost může mít nejvíce padesát společníků.Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/obchodni-zakonik/51300225