Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Obchodní zákoník (513/1991 Sb.) - § 106 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Obchodní zákoník » § 106

Část první - Obecná ustanovení
Hlava II - Družstvo
Část třetí - Obchodní závazkové vztahy
Oddíl 1 - Způsob plnění
Oddíl 2 - Místo plnění
Oddíl 3 - Doba plnění
Oddíl 3 - Náhrada škody
Díl XI - Promlčení
Díl I - Kupní smlouva
Oddíl 1 - Koupě na zkoušku
Oddíl 2 - Cenová doložka
Díl IX - Smlouva o dílo
Díl XXI - Smlouva o inkasu
Díl XXV - Cestovní šek
Díl XXVI - Slib odškodnění
ČÁST - PŘÍLOHY
ČÁST - POZNÁMKY§ 106

(1) Společnost odpovídá za porušení svých závazků celým svým majetkem.

(2) Společníci ručí společně a nerozdílně za závazky společnosti do
výše souhrnu nesplacených částí vkladů všech společníků podle stavu
zápisu v obchodním rejstříku. Zápisem splacení všech vkladů do
obchodního rejstříku ručení zaniká. Zaplacením kterémukoliv z věřitelů
ručení nezaniká ani se nesnižuje jeho rozsah. Plnění za společnost
poskytnuté z důvodu ručení se započítává na splacení vkladu toho
společníka, který plnění věřiteli poskytl, a není-li to možné, může
společník požadovat náhradu od společnosti. Nemůže-li dosáhnout této
náhrady, může požadovat náhradu od společníka, jehož vklad nebyl
splacen, jinak od každého ze společníků v rozsahu jeho účasti na
základním kapitálu společnosti.Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/obchodni-zakonik/51300226