Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Obchodní zákoník (513/1991 Sb.) - § 109 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Obchodní zákoník » § 109

Část první - Obecná ustanovení
Hlava II - Družstvo
Část třetí - Obchodní závazkové vztahy
Oddíl 1 - Způsob plnění
Oddíl 2 - Místo plnění
Oddíl 3 - Doba plnění
Oddíl 3 - Náhrada škody
Díl XI - Promlčení
Díl I - Kupní smlouva
Oddíl 1 - Koupě na zkoušku
Oddíl 2 - Cenová doložka
Díl IX - Smlouva o dílo
Díl XXI - Smlouva o inkasu
Díl XXV - Cestovní šek
Díl XXVI - Slib odškodnění
ČÁST - PŘÍLOHY
ČÁST - POZNÁMKY§ 109

(1) Výše vkladu společníka musí činit alespoň 20 000 Kč.

(2) Na základním kapitálu společnosti se může každý společník účastnit
pouze jedním vkladem. Výše vkladu může být pro jednotlivé společníky
stanovena rozdílně, musí však být dělitelná na celé tisíce. Celková
výše vkladů musí souhlasit s výší základního kapitálu společnosti.

(3) Mají-li být poskytnuty nepeněžité vklady na splacení vkladu, musí
být ve společenské smlouvě nebo v písemném prohlášení o zvýšení vkladu
nebo v prohlášení o převzetí vkladu (§ 143 odst. 6) uveden předmět
nepeněžitého vkladu a částka, kterou se započítává na vklad společníka.
Ustanovení § 163a odst. 3 a 4 se použijí přiměřeně.Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/obchodni-zakonik/51300229