Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Obchodní zákoník (513/1991 Sb.) - § 111 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Obchodní zákoník » § 111

Část první - Obecná ustanovení
Hlava II - Družstvo
Část třetí - Obchodní závazkové vztahy
Oddíl 1 - Způsob plnění
Oddíl 2 - Místo plnění
Oddíl 3 - Doba plnění
Oddíl 3 - Náhrada škody
Díl XI - Promlčení
Díl I - Kupní smlouva
Oddíl 1 - Koupě na zkoušku
Oddíl 2 - Cenová doložka
Díl IX - Smlouva o dílo
Díl XXI - Smlouva o inkasu
Díl XXV - Cestovní šek
Díl XXVI - Slib odškodnění
ČÁST - PŘÍLOHY
ČÁST - POZNÁMKY§ 111

(1) Před podáním návrhu na zápis společnosti do obchodního rejstříku
musí být splaceno celé emisní ážio a na každý peněžitý vklad musí být
splaceno nejméně 30 %. Celková výše splacených peněžitých vkladů spolu
s hodnotou splacených nepeněžitých vkladů musí však činit alespoň 100
000 Kč.

(2) Je-li společnost založena jedním zakladatelem, může být zapsána do
obchodního rejstříku, jen když je v plné výši splacen její základní
kapitál.Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/obchodni-zakonik/51300231