Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Obchodní zákoník (513/1991 Sb.) - § 144 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Obchodní zákoník » § 144

Část první - Obecná ustanovení
Hlava II - Družstvo
Část třetí - Obchodní závazkové vztahy
Oddíl 1 - Způsob plnění
Oddíl 2 - Místo plnění
Oddíl 3 - Doba plnění
Oddíl 3 - Náhrada škody
Díl XI - Promlčení
Díl I - Kupní smlouva
Oddíl 1 - Koupě na zkoušku
Oddíl 2 - Cenová doložka
Díl IX - Smlouva o dílo
Díl XXI - Smlouva o inkasu
Díl XXV - Cestovní šek
Díl XXVI - Slib odškodnění
ČÁST - PŘÍLOHY
ČÁST - POZNÁMKY§ 144

Valná hromada může rozhodnout o zvýšení základního kapitálu z vlastních
zdrojů vykázaných v řádné, mimořádné nebo mezitímní účetní závěrce ve
vlastním kapitálu společnosti, pokud nejsou podle zákona účelově
vázány. Tím se zvýší výše vkladu každého společníka v poměru jejich
dosavadních vkladů. Ustanovení § 208 odst. 1 až 5 a odst. 6 písm. a) a
b) se použijí obdobně. Usnesení valné hromady musí obsahovat i novou
výši vkladu každého společníka. Pozvánka na valnou hromadu, která má o
zvýšení základního kapitálu rozhodovat, musí obsahovat návrh usnesení o
zvýšení základního kapitálu.Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/obchodni-zakonik/51300266