Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Obchodní zákoník (513/1991 Sb.) - § 149 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Obchodní zákoník » § 149

Část první - Obecná ustanovení
Hlava II - Družstvo
Část třetí - Obchodní závazkové vztahy
Oddíl 1 - Způsob plnění
Oddíl 2 - Místo plnění
Oddíl 3 - Doba plnění
Oddíl 3 - Náhrada škody
Díl XI - Promlčení
Díl I - Kupní smlouva
Oddíl 1 - Koupě na zkoušku
Oddíl 2 - Cenová doložka
Díl IX - Smlouva o dílo
Díl XXI - Smlouva o inkasu
Díl XXV - Cestovní šek
Díl XXVI - Slib odškodnění
ČÁST - PŘÍLOHY
ČÁST - POZNÁMKY§ 149

Vyloučení společníka

Společnost se může domáhat u soudu vyloučení společníka, který porušuje
závažným způsobem své povinnosti, ačkoliv k jejich plnění byl vyzván a
na možnost vyloučení byl písemně upozorněn. S podáním tohoto návrhu
musí souhlasit společníci, jejichž vklady představují alespoň jednu
polovinu základního kapitálu. Ustanovení § 113 odst. 4 tím není
dotčeno. Ustanovení § 113 odst. 5 a 6 platí obdobně.Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/obchodni-zakonik/51300271