Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Obchodní zákoník (513/1991 Sb.) - § 161 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Obchodní zákoník » § 161

Část první - Obecná ustanovení
Hlava II - Družstvo
Část třetí - Obchodní závazkové vztahy
Oddíl 1 - Způsob plnění
Oddíl 2 - Místo plnění
Oddíl 3 - Doba plnění
Oddíl 3 - Náhrada škody
Díl XI - Promlčení
Díl I - Kupní smlouva
Oddíl 1 - Koupě na zkoušku
Oddíl 2 - Cenová doložka
Díl IX - Smlouva o dílo
Díl XXI - Smlouva o inkasu
Díl XXV - Cestovní šek
Díl XXVI - Slib odškodnění
ČÁST - PŘÍLOHY
ČÁST - POZNÁMKY§ 161

(1) Společnost nesmí upisovat vlastní akcie. Společnost může nabývat jí
vydané zatímní listy nebo akcie, jen pokud to zákon dovoluje.

(2) Upíše-li akcie osoba, která jedná vlastním jménem, avšak na účet
společnosti, jejíž akcie se upisují, platí, že tato osoba upsala akcie
na svůj účet.

(3) Zakladatelé anebo v případě zvýšení základního kapitálu členové
představenstva jsou povinni společně a nerozdílně splatit emisní kurs
akcií upsaných v rozporu s odstavcem 1 a stávají se tím jejich
vlastníky. Tohoto závazku se zprostí, pokud prokáží, že o takovém
upsání akcií nevěděli ani vědět nemohli.

(4) Osoba, na jejíž účet platí akcie za upsané podle odstavce 2, ani
osoba, jež je vlastníkem akcií podle odstavce 3, není oprávněna
vykonávat práva s takto upsanými akciemi spojená.Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/obchodni-zakonik/51300303