Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Obchodní zákoník (513/1991 Sb.) - § 161c 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Obchodní zákoník » § 161c

Část první - Obecná ustanovení
Hlava II - Družstvo
Část třetí - Obchodní závazkové vztahy
Oddíl 1 - Způsob plnění
Oddíl 2 - Místo plnění
Oddíl 3 - Doba plnění
Oddíl 3 - Náhrada škody
Díl XI - Promlčení
Díl I - Kupní smlouva
Oddíl 1 - Koupě na zkoušku
Oddíl 2 - Cenová doložka
Díl IX - Smlouva o dílo
Díl XXI - Smlouva o inkasu
Díl XXV - Cestovní šek
Díl XXVI - Slib odškodnění
ČÁST - PŘÍLOHY
ČÁST - POZNÁMKY§ 161c

(1) Právní úkon učiněný v rozporu s § 161a a 161b není neplatný, ledaže
druhá strana nebyla v dobré víře.

(2) Společnost je povinna zcizit akcie nebo zatímní listy nabyté v
rozporu s ustanovením § 161a a 161b do jednoho roku ode dne, kdy je
nabyla, jinak je povinna o jejich jmenovitou hodnotu snížit základní
kapitál. Nesplní-li společnost tuto povinnost, může ji soud i bez
návrhu zrušit a nařídit její likvidaci.Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/obchodni-zakonik/51300306