Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Obchodní zákoník (513/1991 Sb.) - § 161e 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Obchodní zákoník » § 161e

Část první - Obecná ustanovení
Hlava II - Družstvo
Část třetí - Obchodní závazkové vztahy
Oddíl 1 - Způsob plnění
Oddíl 2 - Místo plnění
Oddíl 3 - Doba plnění
Oddíl 3 - Náhrada škody
Díl XI - Promlčení
Díl I - Kupní smlouva
Oddíl 1 - Koupě na zkoušku
Oddíl 2 - Cenová doložka
Díl IX - Smlouva o dílo
Díl XXI - Smlouva o inkasu
Díl XXV - Cestovní šek
Díl XXVI - Slib odškodnění
ČÁST - PŘÍLOHY
ČÁST - POZNÁMKY§ 161e

(1) Společnost nesmí při nabývání vlastních akcií poskytovat zálohy a
nesmí poskytovat půjčky ani úvěry pro účely nabytí jejích akcií ani
úvěry nebo půjčky poskytnuté na tyto účely nebo jiné závazky
související s nabýváním jejích akcií zajišťovat.

(2) Společnost může vzít do zástavy vlastní akcie jen za podmínek
stanovených v § 161a odst. 1 a 4, § 161b, 161d a § 161e odst. 1; toto
omezení se nevztahuje na banky.

(3) Ustanovení odstavce 1 se nepoužije na nabývání vlastních akcií pro
zaměstnance společnosti podle § 158 odst. 1. Ustanovení odstavců 1 a 2
se použijí i na zatímní listy.Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/obchodni-zakonik/51300308