Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Obchodní zákoník (513/1991 Sb.) - § 165 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Obchodní zákoník » § 165

Část první - Obecná ustanovení
Hlava II - Družstvo
Část třetí - Obchodní závazkové vztahy
Oddíl 1 - Způsob plnění
Oddíl 2 - Místo plnění
Oddíl 3 - Doba plnění
Oddíl 3 - Náhrada škody
Díl XI - Promlčení
Díl I - Kupní smlouva
Oddíl 1 - Koupě na zkoušku
Oddíl 2 - Cenová doložka
Díl IX - Smlouva o dílo
Díl XXI - Smlouva o inkasu
Díl XXV - Cestovní šek
Díl XXVI - Slib odškodnění
ČÁST - PŘÍLOHY
ČÁST - POZNÁMKY§ 165

(1) K upsání akcie na základě veřejné nabídky akcií podle § 164 odst. 1
dochází zápisem do listiny upisovatelů. Zápis zahrnuje počet,
jmenovitou hodnotu, formu, podobu, popřípadě druh upisovaných akcií,
emisní kurs upsaných akcií, lhůty pro splácení upsaných akcií, firmu
nebo název a sídlo právnické osoby nebo jméno a bydliště fyzické osoby,
která je upisovatelem, a podpis, jinak je upsání neúčinné (§ 167 odst.
2). Podpis upisovatele na listině upisovatelů nemusí být úředně ověřen.

(2) Na základě veřejné nabídky akcií nelze upisovat akcie nepeněžitými
vklady.

(3) Upisovatel je povinen splatit případné emisní ážio a alespoň 10 %
jmenovité hodnoty upsaných akcií v době a na účet u banky, které jsou
určeny zakladateli ve veřejné nabídce akcií. Nesplní-li upisovatel tuto
povinnost, je upsání neúčinné (§ 167 odst. 2).Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/obchodni-zakonik/51300314