Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Obchodní zákoník (513/1991 Sb.) - § 166 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Obchodní zákoník » § 166

Část první - Obecná ustanovení
Hlava II - Družstvo
Část třetí - Obchodní závazkové vztahy
Oddíl 1 - Způsob plnění
Oddíl 2 - Místo plnění
Oddíl 3 - Doba plnění
Oddíl 3 - Náhrada škody
Díl XI - Promlčení
Díl I - Kupní smlouva
Oddíl 1 - Koupě na zkoušku
Oddíl 2 - Cenová doložka
Díl IX - Smlouva o dílo
Díl XXI - Smlouva o inkasu
Díl XXV - Cestovní šek
Díl XXVI - Slib odškodnění
ČÁST - PŘÍLOHY
ČÁST - POZNÁMKY§ 166

(1) Po upsání navrhovaného základního kapitálu mohou zakladatelé nebo
zakladatel další upisování odmítnout, nestanoví-li zakladatelská
smlouva nebo zakladatelská listina něco jiného. Jestliže tak neučiní,
rozhodne o přijetí nebo odmítnutí upsání akcií, k němuž došlo po
dosažení upsání navrhovaného základního kapitálu, ustavující valná
hromada. Po odmítnutí upsání akcií jsou zakladatelé povinni společně a
nerozdílně bez zbytečného odkladu vrátit upisovateli částku zaplacenou
po upsání akcií spolu s úrokem ve výši úroku obvykle poskytované
bankami podle smlouvy o běžném účtu ke dni, kdy vznikla povinnost
vrátit zaplacenou částku, v místě, v němž má mít společnost sídlo.

(2) Zakladatelé nebo zakladatel musí další upisování odmítnout, pokud
zakladatelská smlouva nebo zakladatelská listina nepřipouští upsání
akcií převyšující navrhovaný základní kapitál.Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/obchodni-zakonik/51300315