Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Obchodní zákoník (513/1991 Sb.) - § 167 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Obchodní zákoník » § 167

Část první - Obecná ustanovení
Hlava II - Družstvo
Část třetí - Obchodní závazkové vztahy
Oddíl 1 - Způsob plnění
Oddíl 2 - Místo plnění
Oddíl 3 - Doba plnění
Oddíl 3 - Náhrada škody
Díl XI - Promlčení
Díl I - Kupní smlouva
Oddíl 1 - Koupě na zkoušku
Oddíl 2 - Cenová doložka
Díl IX - Smlouva o dílo
Díl XXI - Smlouva o inkasu
Díl XXV - Cestovní šek
Díl XXVI - Slib odškodnění
ČÁST - PŘÍLOHY
ČÁST - POZNÁMKY§ 167

(1) Upisování akcií je neúčinné, jestliže do konce lhůty vyhlášené ve
veřejné nabídce akcií nedosáhne jmenovitá hodnota účinně upsaných akcií
výše navrhovaného základního kapitálu, ledaže akcie chybějící do této
výše jsou do jednoho měsíce dodatečně upsány zakladateli nebo některými
z nich.

(2) Je-li upisování akcií podle tohoto zákona neúčinné, zanikají práva
a povinnosti upisovatelů z upsání akcií a zakladatel nebo zakladatelé
jsou povinni společně a nerozdílně vrátit bez zbytečného odkladu
upisovatelům částku zaplacenou při upsání akcií spolu s úrokem ve výši
úroku obvykle poskytované bankami podle smlouvy o běžném účtu ke dni,
kdy vznikla povinnost vrátit zaplacenou částku, v místě, v němž měla
mít společnost sídlo.Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/obchodni-zakonik/51300316