Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Obchodní zákoník (513/1991 Sb.) - § 219 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Obchodní zákoník » § 219

Část první - Obecná ustanovení
Hlava II - Družstvo
Část třetí - Obchodní závazkové vztahy
Oddíl 1 - Způsob plnění
Oddíl 2 - Místo plnění
Oddíl 3 - Doba plnění
Oddíl 3 - Náhrada škody
Díl XI - Promlčení
Díl I - Kupní smlouva
Oddíl 1 - Koupě na zkoušku
Oddíl 2 - Cenová doložka
Díl IX - Smlouva o dílo
Díl XXI - Smlouva o inkasu
Díl XXV - Cestovní šek
Díl XXVI - Slib odškodnění
ČÁST - PŘÍLOHY
ČÁST - POZNÁMKY§ 219

(1) Likvidátora jmenuje a odvolává valná hromada, nestanoví-li zákon
jinak.

(2) Nevyplývá-li ze stanov něco jiného, mohou akcionáři uvedení v § 181
odst. 1 požádat s uvedením důvodů soud, aby odvolal likvidátora
jmenovaného valnou hromadou a nahradil ho jinou osobou. Tím není
dotčeno ustanovení § 71 odst. 4.

(3) Likvidátor, který nebyl jmenován soudem, může být valnou hromadou
odvolán a nahrazen jiným likvidátorem.Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/obchodni-zakonik/51300408