Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Obchodní zákoník (513/1991 Sb.) - § 222 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Obchodní zákoník » § 222

Část první - Obecná ustanovení
Hlava II - Družstvo
Část třetí - Obchodní závazkové vztahy
Oddíl 1 - Způsob plnění
Oddíl 2 - Místo plnění
Oddíl 3 - Doba plnění
Oddíl 3 - Náhrada škody
Díl XI - Promlčení
Díl I - Kupní smlouva
Oddíl 1 - Koupě na zkoušku
Oddíl 2 - Cenová doložka
Díl IX - Smlouva o dílo
Díl XXI - Smlouva o inkasu
Díl XXV - Cestovní šek
Díl XXVI - Slib odškodnění
ČÁST - PŘÍLOHY
ČÁST - POZNÁMKY§ 222

(1) Družstvo je právnickou osobou. Za porušení svých závazků odpovídá
celým svým majetkem.

(2) Členové neručí za závazky družstva. Stanovy mohou určit, že členové
družstva nebo někteří z nich mají na základě rozhodnutí členské schůze
vůči družstvu do určité výše uhrazovací povinnosti přesahující členský
vklad na krytí ztrát družstva. Uhrazovací povinnost člena nemůže však
přesáhnout trojnásobek členského vkladu.Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/obchodni-zakonik/51300444