Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Obchodní zákoník (513/1991 Sb.) - § 228 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Obchodní zákoník » § 228

Část první - Obecná ustanovení
Hlava II - Družstvo
Část třetí - Obchodní závazkové vztahy
Oddíl 1 - Způsob plnění
Oddíl 2 - Místo plnění
Oddíl 3 - Doba plnění
Oddíl 3 - Náhrada škody
Díl XI - Promlčení
Díl I - Kupní smlouva
Oddíl 1 - Koupě na zkoušku
Oddíl 2 - Cenová doložka
Díl IX - Smlouva o dílo
Díl XXI - Smlouva o inkasu
Díl XXV - Cestovní šek
Díl XXVI - Slib odškodnění
ČÁST - PŘÍLOHY
ČÁST - POZNÁMKY§ 228

Družstvo vede seznam všech svých členů. Do seznamu se zapisuje kromě
firmy nebo názvu a sídla právnické osoby nebo jména a bydliště fyzické
osoby jako člena i výše jejího členského vkladu a výše, v níž byl
splacen. Do seznamu se bez zbytečného odkladu vyznačí všechny změny
evidovaných skutečností. Představenstvo umožní každému, kdo osvědčí
právní zájem, aby do seznamu nahlédl. Člen družstva má právo do seznamu
nahlížet a žádat vydání potvrzení o svém členství a obsahu jeho zápisu
v seznamu.Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/obchodni-zakonik/51300450