Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Obchodní zákoník (513/1991 Sb.) - § 229 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Obchodní zákoník » § 229

Část první - Obecná ustanovení
Hlava II - Družstvo
Část třetí - Obchodní závazkové vztahy
Oddíl 1 - Způsob plnění
Oddíl 2 - Místo plnění
Oddíl 3 - Doba plnění
Oddíl 3 - Náhrada škody
Díl XI - Promlčení
Díl I - Kupní smlouva
Oddíl 1 - Koupě na zkoušku
Oddíl 2 - Cenová doložka
Díl IX - Smlouva o dílo
Díl XXI - Smlouva o inkasu
Díl XXV - Cestovní šek
Díl XXVI - Slib odškodnění
ČÁST - PŘÍLOHY
ČÁST - POZNÁMKY§ 229

(1) Členská práva a povinnosti může člen převést na jiného člena
družstva, pokud to stanovy nevylučují. Dohoda o převodu členských práv
a povinností na jinou osobu podléhá souhlasu představenstva. Stanovy
mohou určit důvody, které převod vylučují. Proti zamítavému rozhodnutí
se může člen odvolat k členské schůzi. Rozhodnutím představenstva nebo
členské schůze o schválení dohody o převodu členských práv a povinností
se stává nabyvatel členských práv a povinností členem družstva v
rozsahu práv a povinností převádějícího člena.

(2) Stanovy mohou určit případy, kdy představenstvo nesmí odmítnout
souhlas s převodem členských práv a povinností nebo se nevyžaduje
souhlas představenstva.Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/obchodni-zakonik/51300451