Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Obchodní zákoník (513/1991 Sb.) - § 230 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Obchodní zákoník » § 230

Část první - Obecná ustanovení
Hlava II - Družstvo
Část třetí - Obchodní závazkové vztahy
Oddíl 1 - Způsob plnění
Oddíl 2 - Místo plnění
Oddíl 3 - Doba plnění
Oddíl 3 - Náhrada škody
Díl XI - Promlčení
Díl I - Kupní smlouva
Oddíl 1 - Koupě na zkoušku
Oddíl 2 - Cenová doložka
Díl IX - Smlouva o dílo
Díl XXI - Smlouva o inkasu
Díl XXV - Cestovní šek
Díl XXVI - Slib odškodnění
ČÁST - PŘÍLOHY
ČÁST - POZNÁMKY§ 230

Převod práv a povinností spojených s členstvím v bytovém družstvu na
základě dohody nepodléhá souhlasu orgánů družstva. Členská práva a
povinnosti spojená s členstvím přecházejí na nabyvatele ve vztahu k
družstvu předložením smlouvy o převodu členství příslušnému družstvu
nebo pozdějším dnem uvedeným v této smlouvě. Tytéž účinky jako
předložení smlouvy o převodu členství nastávají, jakmile příslušné
družstvo obdrží písemné oznámení dosavadního člena o převodu členství a
písemný souhlas nabyvatele členství.Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/obchodni-zakonik/51300452