Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Obchodní zákoník (513/1991 Sb.) - § 232 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Obchodní zákoník » § 232

Část první - Obecná ustanovení
Hlava II - Družstvo
Část třetí - Obchodní závazkové vztahy
Oddíl 1 - Způsob plnění
Oddíl 2 - Místo plnění
Oddíl 3 - Doba plnění
Oddíl 3 - Náhrada škody
Díl XI - Promlčení
Díl I - Kupní smlouva
Oddíl 1 - Koupě na zkoušku
Oddíl 2 - Cenová doložka
Díl IX - Smlouva o dílo
Díl XXI - Smlouva o inkasu
Díl XXV - Cestovní šek
Díl XXVI - Slib odškodnění
ČÁST - PŘÍLOHY
ČÁST - POZNÁMKY§ 232

(1) Členství fyzické osoby zaniká smrtí. Dědic členských práv a
povinností zůstavitele může požádat družstvo o členství. Zákon nebo
stanovy mohou určit, kdy představenstvo nesmí dědicovo členství
odmítnout nebo kdy se nevyžaduje souhlas představenstva s nabytím
členských práv a povinností dědicem.

(2) Souhlas představenstva se nevyžaduje, jestliže dědic nabyl práva a
povinnosti spojené s členstvím v bytovém družstvu.

(3) Dědic, který se nestal členem, má nárok na vypořádací podíl člena,
jehož členství zaniklo.

(4) Členství právnické osoby v družstvu zaniká jejím vstupem do
likvidace nebo prohlášením konkursu, popřípadě jejím zánikem. Má-li
právnická osoba právního nástupce, vstupuje nástupce do všech
dosavadních jejích členských práv a povinností.Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/obchodni-zakonik/51300454