Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Obchodní zákoník (513/1991 Sb.) - § 234 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Obchodní zákoník » § 234

Část první - Obecná ustanovení
Hlava II - Družstvo
Část třetí - Obchodní závazkové vztahy
Oddíl 1 - Způsob plnění
Oddíl 2 - Místo plnění
Oddíl 3 - Doba plnění
Oddíl 3 - Náhrada škody
Díl XI - Promlčení
Díl I - Kupní smlouva
Oddíl 1 - Koupě na zkoušku
Oddíl 2 - Cenová doložka
Díl IX - Smlouva o dílo
Díl XXI - Smlouva o inkasu
Díl XXV - Cestovní šek
Díl XXVI - Slib odškodnění
ČÁST - PŘÍLOHY
ČÁST - POZNÁMKY§ 234

(1) Vypořádací podíl se uhrazuje v penězích. Stanovy mohou určit, že v
případech, kdy členský vklad spočíval zcela nebo zčásti v převodu
vlastnického práva k nemovitosti na družstvo, může člen žádat
vypořádání vrácením této nemovitosti, a to v hodnotě, která je
evidována v majetku družstva v době zániku jeho členství. Je-li výše
vypořádacího podílu menší, než činí hodnota vrácené nemovitosti, je
nabývající člen povinen uhradit družstvu rozdíl v penězích. Stanovy
mohou určit, že obdobně se postupuje i v případě, kdy spočíval členský
vklad v poskytnutí jiného věcného plnění. Družstvo odpovídá členovi,
jestliže nakládá s majetkem družstva způsobem, jenž by toto vrácení
znemožňoval.

(2) Nárok podle odstavce 1 na vrácení zemědělské půdy vložené do
družstva má člen i v případě, že tento nárok stanovy neurčují.Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/obchodni-zakonik/51300456