Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Obchodní zákoník (513/1991 Sb.) - § 242 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Obchodní zákoník » § 242

Část první - Obecná ustanovení
Hlava II - Družstvo
Část třetí - Obchodní závazkové vztahy
Oddíl 1 - Způsob plnění
Oddíl 2 - Místo plnění
Oddíl 3 - Doba plnění
Oddíl 3 - Náhrada škody
Díl XI - Promlčení
Díl I - Kupní smlouva
Oddíl 1 - Koupě na zkoušku
Oddíl 2 - Cenová doložka
Díl IX - Smlouva o dílo
Díl XXI - Smlouva o inkasu
Díl XXV - Cestovní šek
Díl XXVI - Slib odškodnění
ČÁST - PŘÍLOHY
ČÁST - POZNÁMKY§ 242

(1) Na návrh člena vysloví soud neplatnost usnesení členské schůze,
pokud usnesení je v rozporu s právními předpisy nebo stanovami
družstva. Návrh soudu může člen podat, požádal-li o zaprotokolování
námitky na členské schůzi, která usnesení přijala, nebo jestliže
námitku oznámil představenstvu do jednoho měsíce od konání této schůze,
a nebyla-li svolána řádně do jednoho měsíce ode dne, kdy se o jejím
konání dověděl, nejdéle však do jednoho roku od konání členské schůze.
Návrh soudu lze podat jen do jednoho měsíce ode dne, kdy člen požádal o
zaprotokolování námitky, nebo od oznámení námitky představenstvu.

(2) Jestliže je důvodem návrhu podle odstavce 1, že tvrzené rozhodnutí
členská schůze nepřijala proto, že o něm nehlasovala, anebo, že obsah
tvrzeného rozhodnutí neodpovídá rozhodnutí, které členská schůze
přijala, lze podat žalobu do jednoho měsíce ode dne, kdy se člen o
tvrzeném rozhodnutí dozvěděl, nejdéle však do jednoho roku ode dne
konání nebo tvrzeného konání členské schůze. V ostatním se použijí
ustanovení § 131 obdobně.Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/obchodni-zakonik/51300464