Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Obchodní zákoník (513/1991 Sb.) - § 243a 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Obchodní zákoník » § 243a

Část první - Obecná ustanovení
Hlava II - Družstvo
Část třetí - Obchodní závazkové vztahy
Oddíl 1 - Způsob plnění
Oddíl 2 - Místo plnění
Oddíl 3 - Doba plnění
Oddíl 3 - Náhrada škody
Díl XI - Promlčení
Díl I - Kupní smlouva
Oddíl 1 - Koupě na zkoušku
Oddíl 2 - Cenová doložka
Díl IX - Smlouva o dílo
Díl XXI - Smlouva o inkasu
Díl XXV - Cestovní šek
Díl XXVI - Slib odškodnění
ČÁST - PŘÍLOHY
ČÁST - POZNÁMKY§ 243a

(1) Každý člen je oprávněn podat jménem družstva žalobu proti členovi
představenstva nebo proti členovi jiného orgánu podílejícího se na
řízení družstva nebo jeho organizační jednotky o náhradu škody, kterou
družstvu způsobil. Jiná osoba než člen družstva, který žalobu podal,
nebo osoba jím zmocněná nemůže v řízení činit úkony jménem družstva či
za družstvo.

(2) Ustanovení odstavce 1 se nepoužije, vymáhá-li náhradu škody
představenstvo.Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/obchodni-zakonik/51300466