Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Obchodní zákoník (513/1991 Sb.) - § 250 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Obchodní zákoník » § 250

Část první - Obecná ustanovení
Hlava II - Družstvo
Část třetí - Obchodní závazkové vztahy
Oddíl 1 - Způsob plnění
Oddíl 2 - Místo plnění
Oddíl 3 - Doba plnění
Oddíl 3 - Náhrada škody
Díl XI - Promlčení
Díl I - Kupní smlouva
Oddíl 1 - Koupě na zkoušku
Oddíl 2 - Cenová doložka
Díl IX - Smlouva o dílo
Díl XXI - Smlouva o inkasu
Díl XXV - Cestovní šek
Díl XXVI - Slib odškodnění
ČÁST - PŘÍLOHY
ČÁST - POZNÁMKY§ 250

Hlasování v představenstvu a kontrolní komisi

(1) Každému členu představenstva a kontrolní komise družstva náleží
jeden hlas. Hlasuje se veřejně, neurčují-li stanovy, že o určitých
otázkách se hlasuje tajně. Na tajném hlasování se může v jednotlivých
případech usnést jednající orgán.

(2) Připouští-li tak stanovy, lze usnesení přijmout hlasováním
uskutečněným písemně nebo pomocí prostředků sdělovací techniky,
jestliže s tímto způsobem hlasování projeví souhlas všichni členové
orgánu. Pro tento případ se hlasující pokládají za přítomné (§ 238
odst. 3).Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/obchodni-zakonik/51300474