Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Obchodní zákoník (513/1991 Sb.) - § 263 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Obchodní zákoník » § 263

Část první - Obecná ustanovení
Hlava II - Družstvo
Část třetí - Obchodní závazkové vztahy
Oddíl 1 - Způsob plnění
Oddíl 2 - Místo plnění
Oddíl 3 - Doba plnění
Oddíl 3 - Náhrada škody
Díl XI - Promlčení
Díl I - Kupní smlouva
Oddíl 1 - Koupě na zkoušku
Oddíl 2 - Cenová doložka
Díl IX - Smlouva o dílo
Díl XXI - Smlouva o inkasu
Díl XXV - Cestovní šek
Díl XXVI - Slib odškodnění
ČÁST - PŘÍLOHY
ČÁST - POZNÁMKY§ 263

(1) Strany se mohou odchýlit od ustanovení této části zákona nebo její
jednotlivá ustanovení vyloučit s výjimkou ustanovení § 261 a 262, § 263
až 272, § 273, § 276 až 288, § 301, 303, 304, § 306 odst. 2 a 3, § 308,
§ 311 odst. 1, § 312, § 321 odst. 4, § 322, § 323 až 323f, 324, 341,
344, 355, 365, § 369a odst. 4 až 7, § 370, 371, 376, 382, 384, § 386 až
408, § 444, 458, 459, 477, 478, § 479 odst. 2, § 480, § 483 odst. 3, §
488, 488a, § 488c až 488e, § 493 odst. 1 věta druhá, § 499, § 509 odst.
1, § 528, 535, 592, 597, 608, § 612 až 614, § 620, § 622 odst. 4, §
628, 629, 655, 655a, 658, 659a, 659b, 659c, § 660 odst. 4 a 5, § 662
odst. 2 a 3, § 662a odst. 3, § 668 odst. 2, 3, 4 a 6, § 669 odst. 6, §
669a odst. 2, § 672a, § 673 odst. 2, § 678, § 679 odst. 1, § 680, 707,
§ 709 odst. 3, § 710 odst. 2 a 3, § 713 odst. 2, § 714 odst. 4, § 715a,
§ 718 odst. 1, § 719a, § 722 až 724, § 729, 743 a § 745 odst. 2.

(2) Strany se nemohou odchýlit od základních ustanovení v této části a
od ustanovení, která předepisují povinnou písemnou formu právního
úkonu.Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/obchodni-zakonik/51300501