Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Obchodní zákoník (513/1991 Sb.) - § 267 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Obchodní zákoník » § 267

Část první - Obecná ustanovení
Hlava II - Družstvo
Část třetí - Obchodní závazkové vztahy
Oddíl 1 - Způsob plnění
Oddíl 2 - Místo plnění
Oddíl 3 - Doba plnění
Oddíl 3 - Náhrada škody
Díl XI - Promlčení
Díl I - Kupní smlouva
Oddíl 1 - Koupě na zkoušku
Oddíl 2 - Cenová doložka
Díl IX - Smlouva o dílo
Díl XXI - Smlouva o inkasu
Díl XXV - Cestovní šek
Díl XXVI - Slib odškodnění
ČÁST - PŘÍLOHY
ČÁST - POZNÁMKY§ 267

(1) Jestliže je neplatnost právního úkonu stanovena pouze na ochranu
některého účastníka, může se této neplatnosti dovolávat pouze tento
účastník. To neplatí pro smlouvy uzavřené podle části druhé tohoto
zákona.

(2) Ve vztazích upravených tímto zákonem neplatí ustanovení § 49
občanského zákoníku.

(3) Je-li součástí jinak neplatné smlouvy dohoda o volbě práva nebo
tohoto zákona (§ 262) nebo dohoda o řešení sporu mezi smluvními
stranami, jsou tyto dohody neplatné pouze v případě, že se na ně
vztahuje důvod neplatnosti. Neplatnost těchto dohod se naopak netýká
neplatnosti smlouvy, jejíž jsou součásti.Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/obchodni-zakonik/51300505