Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Obchodní zákoník (513/1991 Sb.) - § 268 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Obchodní zákoník » § 268

Část první - Obecná ustanovení
Hlava II - Družstvo
Část třetí - Obchodní závazkové vztahy
Oddíl 1 - Způsob plnění
Oddíl 2 - Místo plnění
Oddíl 3 - Doba plnění
Oddíl 3 - Náhrada škody
Díl XI - Promlčení
Díl I - Kupní smlouva
Oddíl 1 - Koupě na zkoušku
Oddíl 2 - Cenová doložka
Díl IX - Smlouva o dílo
Díl XXI - Smlouva o inkasu
Díl XXV - Cestovní šek
Díl XXVI - Slib odškodnění
ČÁST - PŘÍLOHY
ČÁST - POZNÁMKY§ 268

Kdo způsobil neplatnost právního úkonu, je povinen nahradit škodu
osobě, které byl právní úkon určen, ledaže tato osoba o neplatnosti
právního úkonu věděla. Pro náhradu této škody platí obdobně ustanovení
o náhradě škody způsobené porušením smluvní povinnosti (§ 373 a násl.).Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/obchodni-zakonik/51300506